Indmeldelse til Tune Borgerhus Venner kan ske ved indbetaling på Konto: 0393-5980013413
eller på MobilePay 29649563 eller til bestyrelsen ved alle Borgerhusets arrangementer

Kontingentet er kr. 75,00 for året 2018

Er der noget du vil vide om (foreningen) at støtte Tune Borgerhus,
så kontakt Leif Jørgensen på tlf. 29 64 95 63