Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i S/I Tune Borgerhus, tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 19.30 med følgende dagsorden.
 

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Budget 2017
6. Indkomne forslag
  7.   Valg af formand  
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
9. Valg af 2 suppleanter
10. Eventuelt
         
 


 

 webmaster@tune-borgerhus.dk

Tune Borgerhus kan lejes til private fester - se om der er ledig i kalenderen - e- mail: daglig.leder@tune-borgerhus.dk