Skip to the content

Historie

Tune Borgerhus startede i 1983, og i de første 6 år var det Greve Kommune, der fuldt og helt stod for økonomien. I 1989 blev borgerhuset ændret til en selvejende institution med selvstændigt økonomisk ansvar.
Huset "Tune Borgerhus" er den gamle hovedbygning til den tidligere store gård "Lundegaarden" i Tune. Gården nedbrændte i 1954, bortset fra hovedbygningen, der blev reddet. Der, hvor der tidligere var stalde og lade er nu opført nye bygninger. Efter at disse nye bygninger blev opført, blev gården anvendt som skole frem til 1978. I 1979 og frem til 1983 overtog biblioteksadministrationen i Greve Kommune hovedbygningen.

Der havde længe været et ønske om et borgerhus i Tune, og en ekstra hal til Tune Idrætsforening. Tune fik begge dele, idet et parti på venstrefløjen og et parti på højrefløjen, der havde flertal i Greve Byråd, indgik aftale om at stemme på hinandens forslag, til glæde for Tune-borgerne.

Tune Borgerhus er i dag et velfungerende borgerhus med en masse aktiviteter. Borgerhuset anvendes stort set hver dag.
Borgerhuset anvendes i dag til private- og foreningsfester, kulturelle arrangementer, kurser, bestyrelsesmøder, Hjernesagen, grundejerforeninger samt Greve Kommune.
Tune Borgerhus ledes af en bestyrelse på 5 lokale Tune-borgere. Til at forestå den daglige drift er Leif Jørgensen ansat. Ønsker man at benytte Tune Borgerhus, skal han kontaktes, på hverdage tlf. 29 64 95 63. Kontortid i Tune Borgerhus mandag kl. 10.00 - 11.00 og torsdag kl. 17.00 - 18.00

En væsentlig del af indtægterne fra udlejning går til kulturelle arrangementer i huset. Greve Kommune har ansvaret for vedligeholdelse af de udendørs arealer og giver et årligt driftstilskud.

Gennem flere år har der for det meste været udsolgt til de kulturelle arrangementer, ikke mindst på grund af en række kendte kunstnere har optrådt. Der afholdes vinsmagning, tema aftener, country og western samt jazzarrangementer med nogle af de bedste danske jazzmusikere.

Hvert år, i juni afholdes den årlige sommerfest i Tune Borgerhus' flotte og dejlige have. 

Tune Borgerhus har også en støtteforening med ca. 160 medlemmer. Bestyrelsen for denne forening hjælper til ved alle arrangementer. Uden deres store hjælp vil det være svært at gennemføre arrangementerne. 

Tune Borgerhus er blevet et godt samlingssted for alle borgere i Greve Kommune, men naturligvis specielt for Tune-borgerne, og det skal det blive ved med at være.

Tune Borgerhus

Tune Borgerhus
Lundegårdshegnet 15
4030 Tune
E-mail:  daglig.leder@tune-borgerhus.dk
CVR-NR.: 38 66 67 03